2016 VERSLAG ACTIVITEITEN STICHTING

Februari 2016; niet limitatieve opsomming van de activeiten tot dusver:

 

 • Bij de herstart in 2010 van molen Hazewind in Gieten zijn er 4 molenaars in opleiding gegaan om molen Hazewind draaiende te houden; Inmiddels zijn er voor Aa en Hunze en omgeving 7 molenaars geslaagd, waardoor molens regelmatiger (iedere week) kunnen draaien;

 • In totaliteit zijn er nu 10 gediplomeerde molenaars beschikbaar en 8 molenaars in opleiding voor: Gieten (3x); Oudemolen (1x); Roderwolde (1x); Norg (1x) en Sleen (2x);

 • Gezamenlijke website : www.aaenhunzemolens.nl;

 • Jaarlijkse excursies naar bijzondere molens ter ondersteuning van de opleiding van molenaars;

 • Gezamenlijke inkoop en aanmaak van pannenkoekmeel;

 • Mulders Boekenkist uitgerold over 3 molens; opbrengst wordt verdeeld over 3 goede doelen;

 • Gezamenlijke (Rabo) bankrekening;

 • Gezamenlijke BHV cursus dankzij een subsidie van het Groene Kruis;

 • Molenbiotoop verbeterd: Kappen hoge bomen bij molen Hazewind in Gieten;

 • Herplant beukenhaag markepad/molenpad Gieten via NL-Doet;

 • in progress: Restauratie van de motoren in molen Hazewind met subsidie van Rabofonds à € 10.000,=;

 • Subsidie € 300,= t.b.v. aanschaffen logo’s stichting Molens Aa en Hunze;

 • Realisatie van toiletten in Molen de Juffer en molen Hazewind;

 • Realisatie keuken in Molen Hazewind;
 • Kerstverlichting op alle 4 de molens.

Joomla templates by a4joomla